ZÁPISNICA zo dňa 24.6.2011 zo štvrtého zasadnutia OZ v Klubine.PDF