ZÁPISNICA zo dňa 4.11.2011 zo šiesteho mimor. zasadnutia OZ v Klubine.PDF