Oznamy zoradené v chronologickom poradí

Výzva pre majiteľov psov!

Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame Vás o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a príbytkoch, nakoľko ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov našej obce. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v...

Darcovstvo krvi dňa 19.10.2018 v HTO v Čadci

Oznamuje občanom patriacich do OZS Stará Bystrica, že dňa 19. 10. 2018, t. j. piatok sa uskutoční darcovstvo krvi v HTO v Čadci. Odchod darcov bude od Obecného úradu v Starej Bystrici o 7 hodine ráno. Za Váš humánny čin Vám ďakujú: Pracovníci OZS, Obecné úrady: Stará...

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Obec Klubina uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných...