Oznamy zoradené v chronologickom poradí

Určenie volebného obvodu a počet poslancov OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Klubina na základe uznesenia č. 10/2018 zo dňa 21.03.2018 schválilo a) jeden volebný obvod v obci Klubina pre voľby do orgánov miestnej samosprávy na volebné obdobie 2018- 2022 b) 7 poslancov v obci Klubina, pre voľby do orgánov miestnej...

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Klubina

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí   Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Klubina oznamuje, že mala...

Predajný pult na sviečky

V predajnom pulte sa predávajú sviečky s dobou horenia cca 4 dni ( doba horenia je ovplyvnená vonkajšou teplotou) Sviečky sú vyrobené na Slovensku (firma Darapol, s.r.o.) Umiestňujú sa do lampášov a sklenených kahancov. Sú vhodné na vonkajšie použitie. Vyrobené sú z...

Vakcinácia proti besnote

Vakcinácia psov proti besnote sa v obci Klubina uskutoční 16.06.2018 /t.j. sobota/ od 10:30 hod. do 11:30 hod.

Kanalizácia – projekty

Výkresy projektovej dokumentácie: klikni: B3-1_1 klikni:B3-1_2 klikni:B3-1_3 klikni:B3-1_4 klikni:B3-1_5  ...

Benefičný koncert v Turzovke

  Lenka Hnidzíková, má 7 rokov, je z Hlineného  a je  usmievavé dievčatko, aj napriek svojím diagnózam, ktorých je dosť: DMO (detská mozgová obrna), choré srdiečko, epilepsia, je po operácií malého mozgu, očí  aj po úspešnej operácií pravého kĺbu na nohe. Starajú...