Oznamy zoradené v chronologickom poradí

.

.

Oznam – Strečno

Informácia o záveroch z operačného rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale a uzávierky cesty na víkend dňa 19. novembra  a dňa 20.novembra 2016. " K ZMENE ÚPLNEJ UZÁVIERKY CESTY NA  VÍKEND DŇA 19.NOVEMBRA  A 20.NOVEMBRA 2016  NEDOŠLO"    ...

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vzor nájomnej zmluvy: najomna_zmluva_na_hrobove_miesta Zmluvu je potrebné vyhotoviť 2x a podpísanú doručiť na obecný úrad osobne, príp. poštou na adresu: Obec Klubina, Klubina 67, 023 04 Do zmluvy uveďte menovite, o ktoré hroby sa jedná (meno a priezvisko zosnulého,...