Oznamy zoradené v chronologickom poradí

Upozornenie – Výzva

Celodenné parkovanie áut na miestnych komunikáciách je problém, ktorý sa netýka len našej obce. Súčasťou miestnych komunikácií sú aj priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská, ďalej len „miestne komunikácie“. Vyzývame preto občanov, ktorí sústavne parkujú...

Výzva Polície Slovenskej republiky !

Vážení spoluobčania, vyzývame Vás, aby ste za zníženej viditeľnosti (hmla, dážď, sneženie, tma) v hmlistom jesennom počasí zvýšili svoju pozornosť, používaním reflexných prvkov (pásky, odrazy, vesty) na svojom odeve v zmysle zákona. Za pochopenie...