Oznamy zoradené v chronologickom poradí

Upozornenie – Výzva

Celodenné parkovanie áut na miestnych komunikáciách je problém, ktorý sa netýka len našej obce. Súčasťou miestnych komunikácií sú aj priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská, ďalej len „miestne komunikácie“. Vyzývame preto občanov, ktorí sústavne parkujú...

Výzva Polície Slovenskej republiky !

Vážení spoluobčania, vyzývame Vás, aby ste za zníženej viditeľnosti (hmla, dážď, sneženie, tma) v hmlistom jesennom počasí zvýšili svoju pozornosť, používaním reflexných prvkov (pásky, odrazy, vesty) na svojom odeve v zmysle zákona. Za pochopenie...

Zatepľovanie rodinných domov

Je možné podávať žiadosti na príspevok pre zatepľovanie rodinných domov.   Dnešným dňom môžu záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu...

Mapový portál obce Klubina

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci. V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie....