Oznamy zoradené v chronologickom poradí

Zápis detí do prvého ročníka pre šk. rok 2017/2018

 Zápis detí do prvého ročníka pre šk. rok 2017/2018 sa koná dňa 12. Apríla 2017 od 13.30 h do 15.00 h v ZŠ s MŠ Klubina.    Prineste si so sebou rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, vypísanú žiadosť – vyzdvihnete si ju v MŠ. Nákup prac. Zošitov do I....

.

.

Oznam – Strečno

Informácia o záveroch z operačného rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale a uzávierky cesty na víkend dňa 19. novembra  a dňa 20.novembra 2016. " K ZMENE ÚPLNEJ UZÁVIERKY CESTY NA  VÍKEND DŇA 19.NOVEMBRA  A 20.NOVEMBRA 2016  NEDOŠLO"    ...

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vzor nájomnej zmluvy: najomna_zmluva_na_hrobove_miesta Zmluvu je potrebné vyhotoviť 2x a podpísanú doručiť na obecný úrad osobne, príp. poštou na adresu: Obec Klubina, Klubina 67, 023 04 Do zmluvy uveďte menovite, o ktoré hroby sa jedná (meno a priezvisko zosnulého,...