Pán František Jedinák zo Zborova nad Bystricou vám ponúka vlastné knihy, v ktorých sa cez príbehy a udalosti vyznáva z lásky k rodnej obci, bystrickej doline, pripomienke doby v ktorej žili naši rodičia a starí rodičia. Ako chorobou a utrpením hlbšie načrel do duchovného poznania, posolstiev fatimskej Panny Márie a Božieho milosrdenstva.V dvoch knihách čitateľ nájde aj príbehy z prostredia obce Klubina, ktorá je autorovi blízka od detstva. Knihy vám ponúka za cenu 3 a 4 eurá. Zakúpiť si ich môžete na sekretariáte Obecného úradu v Klubine.