Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Klubina oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre šk. rok 2017/2018 je od 30. apríla do 31.mája 2017 v ZŠ s MŠ Klubina.   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe
  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu ( poskytne ju MŠ),
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.