Zápisnice a Uznesenia Obecného Zastupiteľstva
Názov Stiahnuť súbor
Projekt „Poseďme si spolu"
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet – rok 2016
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Komunitný plán sociálnych služieb obce Klubina
  1 súbor      18 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet Obce Klubina za rok 2015 – príloha
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet Obce Klubina za rok 2015
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenie z rokovania OZ 7/2015
  1 súbor      23 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica z rokovania OZ 5/2011
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenie z rokovania OZ 6/2011
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica z rokovania OZ 7/2011
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica z rokovania OZ 3/2011
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenie z rokovania OZ 3/2011
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica z rokovania OZ 4/2011
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenie z rokovania OZ 4/2011
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenie z rokovania OZ 5/2011
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica z rokovania OZ 6/2011
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenie z rokovania OZ 7/201
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor