Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce: ou.klubina@stonline.sk Dokument s informáciami na stiahnutie: INFORM ÁCIA