Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
VZN o vylepovaní volebných plagátov a iných reklamných a propagačných materiálov
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klubina č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Klubina
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o odpadoch
  1 súbor      30 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č2/2015
  1 súbor      34 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN č01/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor