Zápisnice a Uznesenia Obecného Zastupiteľstva
Názov Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – výdavky
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – príjmy
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh dodatok č_ 1 k VZN 2_2015
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2017
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Klubina
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klubina
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Projekt "Poseďme si spolu"
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet – rok 2016
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Voľby do NR SR 2016-zverejnenie elektronickej adresy na doručenie
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor