Dokumenty rozpočtu obce Klubina
Názov Stiahnuť súbor
Záverečný účet obce Klubina za rok 2019
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia OZ 11.12.2019
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica OZ 11.12.2019
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2431 2019
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2430 2019
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenie OZ 18.09.2019
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica OZ 18.09.2019
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet obce za rok 2018
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 19.06.2019
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 19.06.2019
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Súhrnné správy 1.Q 2019
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 20.03.2019
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 20.03.2019
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Súhrnné správy 4.Q 2018
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2545
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2224
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 1003
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 10.12.2018
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 10.12.2018
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 24.10.2018
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 24.10.2018
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 19.7.2018
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 19.7.2018
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 13.06.2018
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 13.06.2018
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2017
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Schválený záverečný účet za rok 2017
  1 súbor      16 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 – návrh
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 21.3.2018
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenia – 21.03.2018
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2545
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 1747
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 1097
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 13.12.2017
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 – návrh
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Projekt "Poseďme si spolu"
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 28.09.2017
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 21.06.2017
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet – rok 2016
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 – návrh
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zápisnica – 15.03.2017
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2087
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Protokol o skúške vzorky vody č. 2086
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 – návrh
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Komunitný plán sociálnych služieb obce Klubina
  1 súbor      34 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet Obce Klubina za rok 2015 – príloha
  1 súbor      25 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet Obce Klubina za rok 2015
  1 súbor      23 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Uznesenie z rokovania OZ 7/2015
  1 súbor      39 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor