Dokumenty rozpočtu obce Klubina
Názov Stiahnuť súbor
Návrh VZN č. 3/2020 Obce Klubina
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2020 – 2022 – výdavky
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2020 – 2022 – príjmy
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zámere predaja pozemkov – Plaštiak Miroslav
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh dodatok č_ 1 k VZN 2_2015
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – výdavky
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – príjmy
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zámere predaja pozemkov – Poliačková Mária
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
oznámenie o zámere predaja pozemkov – Milátová Helena
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zámere predaja pozemkov – Brandis Vladimír a manž. Alena Brandisová
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2017
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Klubina
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klubina
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 – návrh
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zámere predaja pozemkov – Kuric Milan
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 – návrh
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Projekt "Poseďme si spolu"
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Oznámenie zámeru predaja pozemkov – Kašajová Anna
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Záverečný účet – rok 2016
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 – návrh
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 – návrh
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Voľby do NR SR 2016-zverejnenie elektronickej adresy na doručenie
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor