Zverejňovanie Zmlúv
Názov Stiahnuť súbor
Kúpna zmluva – Bc. Jozef Kristek
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpna zmluva – Mgr. Ondrej Kubica
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo č. 2020/EB/01/004 – "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Klubina"
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva č. 320 0548 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Klubina v roku 2020
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva č. 02/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému v obci Klubina
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo a o poskytovaní verejných služieb – TES Media, s.r.o.
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo č. 2122019 – "Výstavba amfiteátra na Kamencoch v Klubine"
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – ENVIROPOL SK s.r.o.
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo č. 2102019 na detské herné prvky
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpna zmluva – Miroslav Plaštiak
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dielo č 2392019 – "Oprava a rekonštrukcia oplotenia obecného cintorína"
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Mária Poliačková
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Milan Kuric
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Komunálna poisťovňa
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DPO SR
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1/2019 – Úrad vlády SR
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva- DHZ Klubina
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Slovenský zväz včelárov Základná organizácia Stará Bystrica
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o nájme nebytových priestorov
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Slovak Telekom, a.s.
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1 – CA – Cargo, s.r.o.
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MADE spol. s r.o.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č.1 k zmluve – NATUR-PACK, a.s.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Vladimír Brandis a manž. Alena
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Pavol Jedinák-LUKO
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MV SR
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Milátová
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Katarína Kubačáková
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Úrad vlády Slovenskej republiky
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Dušan Šustek, IT. NIKA&VIKA Sk
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Žilinský samosprávny kraj
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Žilinský samosprávny kraj
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Žilinský samosprávny kraj
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Firesystem, s.r.o.
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Pavol Jedinák – LUKO
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DARAPOL, s.r.o.
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – AGRA, s.r.o.
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – EKORDA, s.r.o.
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/054/24
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Komunálna poisťovňa
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/52A/94
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – NATUR-PACK, a.s.
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DHZ Klubina
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Dobrovoľná PO SR
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Telovýchovná jednota ROZKVET KLUBINA
  1 súbor      17 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 – DomSTAV, spol. s.r.o.
  1 súbor      16 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/060/183 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/50J/19 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/52A/26 – Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Čadca
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Miestna akčná skupina Bystrická Dolina
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – TES Media, s.r.o.
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – CA-Cargo, s.r.o.
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – LUKOALARM, s.r.o.
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Pavol Jedinák – LUKO
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Lipták
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpno- predajná zmluva – Kašajová
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kováč
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zánik nájomnej zmluvy – Podmanický
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
SSE-Zmluva o budúcej zmluve
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Slovak Telekom
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – EKORDA, s.r.o.
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – CESTY NITRA, a.s.
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok – TEMPRO
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Žilinský samosprávny kraj
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Disig, a.s.
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – TES Media, s.r.o.
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Dobrovoľná požiarna ochrana
  1 súbor      17 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Komunálna poisťovňa
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpno-predajná zmluva
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – BUFET MIKO
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 114/K/OK-2017
  1 súbor      16 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Slovenský zväz včelárov
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – TJ Rozkvet Klubina
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DHZ Klubina
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lieskovanová Daniela
  1 súbor      17 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Bukovanová Mária
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Koňuch Rudolf
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Mitka Milan
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kristeková Antónia
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Mudr. Šnegoň Jozef
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Brandysová Veronika
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Podmanický Viktor
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lipták Ján
  1 súbor      20 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Krištof Viktor
  1 súbor      17 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Poliaček Jozef
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Martináková Miroslava
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor