Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – výdavky
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – príjmy
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Schválený záverečný účet za rok 2017
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Rozpočet na roky 2018 – 2020 – výdavky
  1 súbor      17 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Rozpočet na roky 2018 – 2020 – príjmy
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Rozpočet obce na roky 2017-2019 – výdavky
  1 súbor      19 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Rozpočet obce na roky 2017-2019 – príjmy
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019 – výdavky
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019 – príjmy
  1 súbor      239 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dokument k rozpočtu obce Klubina 2013-2015 : Príjmy
  1 súbor      17 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor