Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2020 – 2022 – výdavky
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2020 – 2022 – príjmy
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zámere predaja pozemkov – Plaštiak Miroslav
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh dodatok č_ 1 k VZN 2_2015
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – výdavky
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – príjmy
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zámere predaja pozemkov – Poliačková Mária
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
oznámenie o zámere predaja pozemkov – Milátová Helena
  1 súbor      0 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor