Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Návrh VZN č. 3/2020 Obce Klubina
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2020 – 2022 – výdavky
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2020 – 2022 – príjmy
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zámere predaja pozemkov – Plaštiak Miroslav
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh dodatok č_ 1 k VZN 2_2015
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – výdavky
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor