Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

VZN Obce
Názov Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh dodatok č_ 1 k VZN 2_2015
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – výdavky
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019-2021 – príjmy
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – návrh
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2017
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Klubina
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klubina
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 – návrh
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 – návrh
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor