Zápis detí do prvého ročníka pre šk. rok 2017/2018 sa koná dňa 12. Apríla 2017 od 13.30 h do 15.00 h v ZŠ s MŠ Klubina.    Prineste si so sebou rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, vypísanú žiadosť – vyzdvihnete si ju v MŠ. Nákup prac. Zošitov do I. ročníka si dohodneme na zápise. Ak rodič žiada pre dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, musí sa zápisu zúčastniť aj s dieťaťom a donesie žiadosť o odklad + vyjadrenie od lekára.