Úradná Tabuľa

Úrad verejného zdravotníctva SR – Verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia                      Informácia v priloženom dokumente   -  Rozhodnutie, verejná vyhláška HH...

Návrh VZN č. 02/2020

Návrh 02_2020 Všeobecne záväzné nariadenie obce Klubina (eGoverment)