História obce

Obec Klubina je jedna z najstarších obcí bystrickej doliny ( je možné, že i najstaršia ). Jej územie bolo osídlené už v slovanskej dobe ( nález veľkomoravskej mohyly ).

1417 - v listine označujúcej hranice Krásna nad Kysucou sa spomínajú názvy Csernatín, Bisztrica aj potok Klubina 1418 - obdobný dokument určujúci hranice Krásna nad Kysucou uvádza názov Kulbuzca – toto však už bolo pomenovanie vrškov - je možné predpokladať, že už existovalo rozptýlené osídlenie, ktoré neskôr prerástlo do vzniku obce 1535 - v súpise majetku strečnianskeho panstva sa spomína osada Klubina na Bystrici - osada vznikla valašským kolonizáciou 1662 - prvý písomný záznam o obci - do tohto termínu bola obec charakterizovaná skôr ako salaš a pastvisko - obec má richtára a okrem richtárskej usadlosti ešte 7 poddanských hospodárstiev - patrí k strečnianskemu panstvu 17. stor. - už od konca 17. storočia pravdepodobne existovala v Klubine skláreň ( chotárne názvy Hutisko, alebo Pecisko ) - na pozemku Sedliacka zelenka sa nachádzajú povrchovým zberom kúsky tabuľového a obalového skla - sklársky piesok sa doloval v lokalitách okolo vrchu Skalka 18.stor. - sklárska výroba obnovená grófom Windischgrätzom v lokalite Bacmanovho potoka pod Malou Račou - skláreň pracovala aj po zmene vlastníka ( nový vlastník barón Sina ) - dochované nálezy sklárskych výrobkov sa nachádzajú v Kysuckom múzeu v Radoli - v Klubinskej doline sa pálilo i drevené uhlie ( názvy Pálenica, Uhlisko ) 1712 - 10 daňovníkov 1728 - osem usadlostí, 25 obyvateľov 1798 - 600 obyvateľov 1811 - v obci zriadený cintorín - v blízkosti cintorína postavená zvonica 1812 - zvonica doplnená zvonom 1823 - uprostred obce postavená polychromovaná kamenná plastika Panny Márie 1831 - v obci na choleru zomiera 35 ľudí 1850 - obec má 779 obyvateľov - patrí k fare Stará Bystrica 1882 - zvonica z r. 1811 postavená znova - nová zvonica bola kópiou starej 1891 - v obci sa vyučuje v cirkevnej škole - zriadovateľom školy bol Farský úrad v Starej Bystrici - J. Sipkovský je najstarší známy učiteľ 19.stor. - koncom storočia postavená polyfunkčná stavba – vodný mlyn a píla - v suteréne sú umiestnené hnané zariadenia, gater, mlynica, výroba šindľov a osievanie obilia - objekt je v súčasnosti umiestnený v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke
mlyn
1911 - v dolnej časti obce bol postavený prícestný kríž - na podstavci je doplnený reliéfnymi plastikami sv. Jozefa, Panny Márie a sv. Františka 1925 - v klubinskej doline vystavaná lesná železnica o dĺžke 9788 m - investorom železnice bola Akciová spoločnosť pre zúžitkovanie dreva - v roku 1931 železnica zaniká - na choleru v obci zomiera 35 ľudí 1945 - ukončenie prevádzky vodnej píly, kde bola umiestnená i valcha 27.4.1945 - obec oslobodená sovietskou armádou 1955 - otvorený kultúrny dom 1960 - obec sa stáva súčasťou okresu Čadca ( do tej doby patrila k okresu Kysucké Nové Mesto ) 1983 - v oblasti obce otvorený kameňolom 1991 - obec má 527 obyvateľov a 162 domov 2011 – obec má 546 obyvateľov