História obce

Obec Klubina je jedna z najstarších obcí bystrickej doliny ( je možné, že i najstaršia ). Jej územie bolo osídlené už v slovanskej dobe ( nález veľkomoravskej mohyly ).

1417 – v listine označujúcej hranice Krásna nad Kysucou sa spomínajú názvy Csernatín, Bisztrica aj potok Klubina
1418 – obdobný dokument určujúci hranice Krásna nad Kysucou uvádza názov Kulbuzca – toto však už bolo pomenovanie vrškov
– je možné predpokladať, že už existovalo rozptýlené osídlenie, ktoré neskôr prerástlo do vzniku obce
1535 – v súpise majetku strečnianskeho panstva sa spomína osada Klubina na Bystrici
– osada vznikla valašským kolonizáciou
1662 – prvý písomný záznam o obci
– do tohto termínu bola obec charakterizovaná skôr ako salaš a pastvisko
– obec má richtára a okrem richtárskej usadlosti ešte 7 poddanských hospodárstiev
– patrí k strečnianskemu panstvu
17. stor. – už od konca 17. storočia pravdepodobne existovala v Klubine skláreň ( chotárne názvy Hutisko, alebo Pecisko )
– na pozemku Sedliacka zelenka sa nachádzajú povrchovým zberom kúsky tabuľového a obalového skla
– sklársky piesok sa doloval v lokalitách okolo vrchu Skalka
18.stor. – sklárska výroba obnovená grófom Windischgrätzom v lokalite Bacmanovho potoka pod Malou Račou
– skláreň pracovala aj po zmene vlastníka ( nový vlastník barón Sina )
– dochované nálezy sklárskych výrobkov sa nachádzajú v Kysuckom múzeu v Radoli
– v Klubinskej doline sa pálilo i drevené uhlie ( názvy Pálenica, Uhlisko )
1712 – 10 daňovníkov
1728 – osem usadlostí, 25 obyvateľov
1798 – 600 obyvateľov
1811 – v obci zriadený cintorín
– v blízkosti cintorína postavená zvonica
1812 – zvonica doplnená zvonom
1823 – uprostred obce postavená polychromovaná kamenná plastika Panny Márie
1831 – v obci na choleru zomiera 35 ľudí
1850 – obec má 779 obyvateľov
– patrí k fare Stará Bystrica
1882 – zvonica z r. 1811 postavená znova
– nová zvonica bola kópiou starej
1891 – v obci sa vyučuje v cirkevnej škole
– zriadovateľom školy bol Farský úrad v Starej Bystrici
– J. Sipkovský je najstarší známy učiteľ
19.stor. – koncom storočia postavená polyfunkčná stavba – vodný mlyn a píla
– v suteréne sú umiestnené hnané zariadenia, gater, mlynica, výroba šindľov a osievanie obilia
– objekt je v súčasnosti umiestnený v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke

mlyn

1911 – v dolnej časti obce bol postavený prícestný kríž
– na podstavci je doplnený reliéfnymi plastikami sv. Jozefa, Panny Márie a sv. Františka
1925 – v klubinskej doline vystavaná lesná železnica o dĺžke 9788 m
– investorom železnice bola Akciová spoločnosť pre zúžitkovanie dreva
– v roku 1931 železnica zaniká
– na choleru v obci zomiera 35 ľudí
1945 – ukončenie prevádzky vodnej píly, kde bola umiestnená i valcha
27.4.1945 – obec oslobodená sovietskou armádou
1955 – otvorený kultúrny dom
1960 – obec sa stáva súčasťou okresu Čadca ( do tej doby patrila k okresu Kysucké Nové Mesto )
1983 – v oblasti obce otvorený kameňolom
1991 – obec má 527 obyvateľov a 162 domov
2011 – obec má 546 obyvateľov