Zverejňovanie Zmlúv
Názov Stiahnuť súbor
Zmluva – Mária Poliačková
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Milan Kuric
  1 súbor      1 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Komunálna poisťovňa
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DPO SR
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1/2019 – Úrad vlády SR
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva- DHZ Klubina
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Slovenský zväz včelárov Základná organizácia Stará Bystrica
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Slovak Telekom, a.s.
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1 – CA – Cargo, s.r.o.
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MADE spol. s r.o.
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č.1 k zmluve – NATUR-PACK, a.s.
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Vladimír Brandis a manž. Alena
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Pavol Jedinák-LUKO
  1 súbor      3 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA
  1 súbor      2 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MV SR
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Milátová
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Katarína Kubačáková
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Úrad vlády Slovenskej republiky
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Dušan Šustek, IT. NIKA&VIKA Sk
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Žilinský samosprávny kraj
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Žilinský samosprávny kraj
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Žilinský samosprávny kraj
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Firesystem, s.r.o.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Pavol Jedinák – LUKO
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DARAPOL, s.r.o.
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – AGRA, s.r.o.
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – EKORDA, s.r.o.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/054/24
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Komunálna poisťovňa
  1 súbor      4 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/52A/94
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – NATUR-PACK, a.s.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DHZ Klubina
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Dobrovoľná PO SR
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Telovýchovná jednota ROZKVET KLUBINA
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 2 – DomSTAV, spol. s.r.o.
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/060/183 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/50J/19 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dohoda č. 18/19/52A/26 – Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Čadca
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Miestna akčná skupina Bystrická Dolina
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – TES Media, s.r.o.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – CA-Cargo, s.r.o.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – LUKOALARM, s.r.o.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Pavol Jedinák – LUKO
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Lipták
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpno- predajná zmluva – Kašajová
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kováč
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zánik nájomnej zmluvy – Podmanický
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
SSE-Zmluva o budúcej zmluve
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Slovak Telekom
  1 súbor      5 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – EKORDA, s.r.o.
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – CESTY NITRA, a.s.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Dodatok – TEMPRO
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Žilinský samosprávny kraj
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Disig, a.s.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – TES Media, s.r.o.
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Dobrovoľná požiarna ochrana
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Komunálna poisťovňa
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpno-predajná zmluva
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
  1 súbor      6 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – BUFET MIKO
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 114/K/OK-2017
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Slovenský zväz včelárov
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – TJ Rozkvet Klubina
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – DHZ Klubina
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lieskovanová Daniela
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Bukovanová Mária
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Koňuch Rudolf
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Mitka Milan
  1 súbor      7 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kristeková Antónia
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Mudr. Šnegoň Jozef
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Brandysová Veronika
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Podmanický Viktor
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lipták Ján
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Krištof Viktor
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Poliaček Jozef
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Martináková Miroslava
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jašek Pavol
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Šimašek Ladislav
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jedináková Irena
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jakubcová Ľubica
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kubica Jozef
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jašková Mária
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Minárová Anna
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Plaščiak Vendelín
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Zelník Ján
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Gavlasová Helena
  1 súbor      236 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kukučka Valentín
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Jedinák Miroslav
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Lieskovan Ľubomír
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Tomčalová Mária
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Masaryková Anna
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Oravcová Jozefa
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Oravcová Jozefa
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Vlčková Eva
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Muchová Renáta
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Kubalová Božena
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Nájomná zmluva – Podolák Róbert, Mgr.
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor