Stavebný úsek
Názov Stiahnuť súbor
Vzor – Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  1 súbor      36 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Ohlásenie drobnej stavby
  1 súbor      42 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Ohlásenie stavebných úprav
  1 súbor      24 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Vyhlásenie staveného dozora
  1 súbor      27 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – žiadosť o odstránenie stavieb
  1 súbor      21 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – žiadosť o povolenie reklamy
  1 súbor      19 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne
  1 súbor      17 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Žiadosť o povolenie vodnej stavby
  1 súbor      17 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod
  1 súbor      23 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  1 súbor      18 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor