Stavebný úsek
Názov Stiahnuť súbor
Vzor – Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  1 súbor      40 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Ohlásenie drobnej stavby
  1 súbor      48 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Ohlásenie stavebných úprav
  1 súbor      29 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Vyhlásenie staveného dozora
  1 súbor      32 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – žiadosť o odstránenie stavieb
  1 súbor      26 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – žiadosť o povolenie reklamy
  1 súbor      22 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne
  1 súbor      19 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Žiadosť o povolenie vodnej stavby
  1 súbor      20 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod
  1 súbor      28 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Vzor – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  1 súbor      20 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor