Demografia Obce Klubina
Počet obyvateľov k 31.12.2012 : 547 Muži: 272 Ženy: 275 Národnostná štruktúra: slovenská národnosť Náboženské zloženie: rím.katolíci Priemerný vek obyvateľov ku dátumu 03.04.2013 je 37.92 rokov. 0 až 7 rokov: 42 7(vrátane) až 18 rokov: 69 18(vrátane) až 60 rokov: 337 nad a vrátane 60 rokov: 100