Demografia Obce Klubina

Počet obyvateľov k 31.12.2012 : 547
Muži: 272
Ženy: 275
Národnostná štruktúra: slovenská národnosť
Náboženské zloženie: rím.katolíci

Priemerný vek obyvateľov ku dátumu 03.04.2013 je 37.92 rokov.
0 až 7 rokov: 42
7(vrátane) až 18 rokov: 69
18(vrátane) až 60 rokov: 337
nad a vrátane 60 rokov: 100