Oznamy zoradené v chronologickom poradí

Oznam detskej ambulancie

Detská ambulancia v Starej Bystrici (MUDr. Surovka) oznamuje, že v termíne od 13.07.2020 do 17.07.2020 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Tischler v Zborove nad Bystricou v čase od 07.00 h do 13.00 h.

Vianočná súťaž s NATUR-PACKom

Pekný deň, dovoľte nám informovať Vás o aktuálnej Vianočnej súťaži pre verejnosť, ktorú môžu medzi svojich občanov rozšíriť aj partnerské samosprávy OZV NATUR-PACK formou zdieľania na sociálnej sieti Facebook. Viac informácií nájdete v novinke na našej stránke:...

NATUR-PACK pripravil pre samosprávy originálne vzdelávacie aktivity

Pekný deň, OZV NATUR-PACK pre Vás pripravila ďalšie originálne vzdelávacie materiály využiteľné pre zvyšovanie environmentálneho povedomia o odpadoch. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o tom, že sme pre partnerské samosprávy pripravili aktualizovanú "Príručku pre...

Poznávajme históriu.

Poznávajme históriu. Názov titulku je zároveň aj názvom medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý prebiehal na konci rokov 2018 a 2019 z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A. Ako napovedá názov, jeho hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom z...