Vážení občania,

oznamujeme Vám, že 1. kolo celoplošného testovania sa v našej obci uskutoční v sobotu  a v nedeľu, t. j od 31.10. do 1.11.2020. Ďalšie kolo sa uskutoční o týždeň počas víkendu na tom istom mieste.

Odberné miesto sa bude nachádzať v priestoroch pri Obecnom úrade pred vstupom do sály. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 07.00 do 12.00 h, od 13.00 do 17.00 hod. a od 17.30 do 22.00 h.

Starostka obce Klubina určila časový harmonogram podľa súpisných čísiel domov, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce, úradnej tabuli pred obecným úradom a je prístupný v obchodoch potravín a v predajniach v obci. 

Testovanie bude bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov.

Občanom nad 65 rokov sa testovanie neodporúča. Imobilní občania sa testovať nebudú. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Kvôli testovaniu nie je nutné sa vracať na miesto trvalého pobytu, pretože testovanie bude umožnené všetkým občanom na najbližšom odbernom mieste. Zároveň prosíme občanov, aby prioritne využívali odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt. Slovákom žijúcim v zahraničí neodporúčame cestovať na Slovensko za účelom celoplošného testovania. Vzťahujú sa na nich podmienky cestovania zo zahraničia na Slovensko stanovené opatrením Hlavného hygienika z 1.10.2020 (červená, zelená krajina).

Prosíme Vás, aby ste si so sebou priniesli na testovanie občiansky preukaz, kartičku poistenca, vlastné písacie pero, rukavice a rúško a ak je to možné, aby ste dodržiavali časový harmonogram, v ktorom sa máte testovania prioritne zúčastniť, aby sme aj týmto spôsobom predchádzali väčšiemu zhromažďovaniu občanov. V prípade, že z odôvodnených príčin sa testovania nemôžete zúčastniť v nami stanovenom časovom rozpätí, je možné sa dať otestovať aj v inom termíne podľa Vašich individuálnych potrieb.

Počas týchto dní má povolený vjazd za obecný úrad iba zásobovanie.
Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícii cca o 15 až 30 minút.

Priebeh testovania: Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste pred vstupom do sály obecného úradu. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukáže sa občianskym preukazom a kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácii, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadkovému košu, ktorý sa bude nachádzať pred vstupom do sály obecného úradu vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber: Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa, následne sa občan odoberie do vyhradeného priestoru, kde čaká na výsledky –  prejde okolo sály , kde bude vyhradené čakacie miesto v pripravených stanoch.

Odovzdanie výsledkov: Administrátor privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku. Výsledok sa odovzdáva na parkovisku vzadu za obecným úradom cez otvorené okno zo sály .  Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 10-dňovej karantény.
Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania.