Hlavným cieľom projektu je znižovať vznik BRKO a znižovať podiel BRKO v zmesovom komunálnom odpade, ako aj zníženie množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Informácie v priloženom dokumente: Mikroregion_Bystricka_dolina-1