Oznam (farského úradu) ohľadom bohoslužieb

• Ďakujeme všetkým za doterajšiu trpezlivosť a disciplinovanosť pri dodržiavaní opatrení a obmedzení. Prosíme, aby sme v tomto vytrvali aj vo fáze ich uvoľňovania.
• Od 6. mája sa znova slávia verejné bohoslužby. V tejto fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov. Upozorňujeme, že v kaplnke je možné zaujať len označené miesta na sedenie.
• Do kaplnky majú zakázaný vstup osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
• Vstup a pobyt v kaplnke je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál alebo šatka).
• Je potrebné dodržiavať dvojmetrové odstupy od iných osôb, pričom členovia jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba.
• Pri vstupe do kaplnky si dezinfikujme ruky.
• Po naplnení kapacity kaplnky je možné využiť priestor pred a vedľa kaplnky – aj tu je potrebné dodržiavať dvojmetrové odstupy.
• Účasť na nedeľnej svätej omši je zatiaľ stále dobrovoľná! Dišpenz od povinnej účasti na svätej omši platí až do úplného zrušenia obmedzení.
• Preto sa odporúča všetkým farníkom, aby zodpovedne a obetavo zvážili účasť na svätej omši v kostole, zvlášť v nedeľu, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.

• V nedeľu bude sv. omša v kaplnke v riadnom čase o 9:15 h.
• Okrem toho bude aj sv. omša v sobotu o 15:30 h., určená pre seniorov.
Seniorom odporúčame, aby v záujme svojho zdravia prednostne využili túto omšu pre nich určenú.
• V nedeľu bude naživo vysielaná omša z farského kostola prostredníctvom internetu o 10:30 h.

• Podrobnejšie a aktualizované informácie sú na webovej stránke starabystricafara.sk .