Oznamuje občanom patriacich do OZS Stará Bystrica, že dňa 19. 10. 2018, t. j. piatok sa uskutoční darcovstvo krvi v HTO v Čadci.

Odchod darcov bude od Obecného úradu v Starej Bystrici o 7 hodine ráno.

Za Váš humánny čin Vám ďakujú:
Pracovníci OZS, Obecné úrady: Stará Bystrica, Klubina, Radôstka
SČK: Stará Bystrica, Klubina, Radôstka