• Verzia 1.0.0
  • Stiahnuť 84
  • Veľkosť súboru 5.38 MB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 03.12.2015
  • Posledná aktualizácia 09.12.2015

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností k dani za psa k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje