• Verzia
  • Stiahnuť 14
  • Veľkosť súboru 315.44 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 13.06.2018
  • Posledná aktualizácia 15.06.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klubina

vzn_o_odpadoch_2018