• Verzia
  • Stiahnuť 2
  • Veľkosť súboru 0.33 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 14.12.2023
  • Posledná aktualizácia 14.12.2023

VZN č. 02/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Klubina a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina

VZN č_02_2023