• Verzia
  • Stiahnuť 2
  • Veľkosť súboru 0.33 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 14.12.2023
  • Posledná aktualizácia 14.12.2023

VZN č. 03/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina

VZN č_03_2023