• Verzia
  • Stiahnuť 2
  • Veľkosť súboru 0.33 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 14.12.2023
  • Posledná aktualizácia 14.12.2023

VZN č. 04/2023 určujúce prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Klubina a ochranné pásmo pohrebísk na území obce Klubina

VZN č_04_2023