• Verzia 1.0.0
  • Stiahnuť 18
  • Veľkosť súboru 140.22 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 04.01.2016
  • Posledná aktualizácia 04.01.2016

Zmluva o dielo Dodatok č.1 na stavbu: ,, Výstavba multifunkčného ihriska pre deti a mládež v obci Klubina ".