Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2024:

ou.klubina@gmail.com

V Klubine, dňa 22.01.2024

Mgr. Božena Poliačková, starostka obce

Úradné hodiny OcÚ Klubina:

Pondelok: 07.00 hod – 15.00 hod
Utorok: 07.00 hod – 15.00 hod
Streda: 07.00 hod – 17.00 hod
Štvrtok: 07.00 hod – 15.00 hod
Piatok: 07.00 hod – 13.00 hod