Pekný deň,

OZV NATUR-PACK pre Vás pripravila ďalšie originálne vzdelávacie materiály využiteľné pre zvyšovanie environmentálneho povedomia o odpadoch. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o tom, že sme pre partnerské samosprávy pripravili aktualizovanú “Príručku pre samosprávy v kontexte rozšírenej zodpovednosti výrobcov”. Distribuovať ju budeme začiatkom roku 2020 v elektronickej i tlačenej podobe.

Vzdelávacie materiály za 4. štvrťrok 2019 nájdete v sekcii NA STIAHNUTIE v podsekcii Dokumenty obce (https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/).

Do pozornosti dávame predovšetkým aktualizovaný portál www.triedenieodpadu.sk, na ktorom verejnosť nájde základné informácie o triedených zložkách odpadov, ako aj rýchly prístup k našim videoreportážam na témy, ako je zero waste, triedenie odpadov, recyklácia a vzdelávanie verejnosti.

Výber našich videoreportáží z YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti z posledného štvrťroka 2019 nájdete aj v dolnej časti tohto e-mailu. Ďakujeme všetkým samosprávam, ktoré využívajú naše vzdelávacie materiály a zverejňujú ich na svojich komunikačných kanáloch.

Tím NATUR-PACK

https://www.youtube.com/watch?v=snfQmXitguU&feature=youtu.be

Unikátny projekt PET kajak

Pozrite si video o tom, ako sa stavalo plavidlo z odpadových PET fliaš pre unikátny projekt PET kajak a či sa darí plniť jeho misiu.

Odkaz na video: https://youtu.be/_wFIg6aNRXs

Zážitkový program Garbage Gobblers

Pozrite si originálny zážitkový program, ktorým sme nadviazali na úspešnú tabletovú hru Garbage Gobblers, ktorá vedie deti k citlivému vnímaniu vplyvu odpadov na životné prostredie.

Odkaz na video: https://youtu.be/2X8gmgzBU1c

Sledujte kanál NATUR-PACK verejnosti

Pozrite si videospot s prierezom našich reportáží publikovaných v roku 2019. YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti je jediným na Slovensku s pravidelnými témami o odpadoch. Pomôžte jeho posolstvo šíriť vo Vašej samospráve.

Odkaz na video: https://is.gd/JTyAXb