Obec Klubina oznamuje občanom, že dňa 13.03.2019 (streda) o 14.00 hod. sa uskutoční pred obecným úradom výmenný zber papiera. Papier - noviny, časopisy, letáky a starý papier- NIE VŠAK KARTÓN. Musí byť pevné poviazaný v balíčkoch. Takto pripravené balíčky budú na mieste odvážené a vymenené za hygienické potreby (toaletný papier a hygienické vreckovky).