Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, oznamujú občanom obce Klubina, že od 01.04.2022 do 05.04.2022 v čase od 9,00 hod do 14,00 hod budú zamestnanci spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov.

Odporúčame odberateľom, aby stav vodomeru umiestneného v interiéri nehnuteľnosti zanechali pre zamestnancov spoločnosti SEVAK na papieri na bránke alebo inom viditeľnom mieste.

Odpočet vodomeru je možné nahlásiť aj prostredníctvom Oznámenia o nevykonaní odpočtu, ktoré bude zanechané v poštovej schránke.

SEVAK ďakuje za spoluprácu,