Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, oznamujú občanom obce Klubina, že od 10.01.2022 do 12.01.2022 v čase od 8,00 hod do 14,00 hod budú zamestnanci spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov.

V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia, vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19 odporúčame odberateľom, aby stav vodomeru umiestneného v interiéri nehnuteľnosti zanechali pre zamestnancov spoločnosti SEVAK na papieri na bránke alebo inom viditeľnom mieste. Odpočet vodomeru je možné nahlásiť aj prostredníctvom Oznámenia o nevykonaní odpočtu, ktoré bude zanechané v poštovej schránke.

SEVAK ďakuje za spoluprácu,