Podľa usmernenia hlavného hygienika SR,

Do čakárne môžu vstúpiť až po telefonickom dohovore nasledovní pacienti:

-Každá osoba, ktorá má aspoň jeden z nasledujúcich príznakov:

Kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, náhly nástup straty čuchu, chuti, alebo porucha chuti

-Cestovateľská anamnéza 14 dní pred návštevou ambulancie

-Kontakt s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19, alebo osobou podozrivou z infekcie COVID-19 v ostatných 14 dňoch

-Ak má osoba nariadenú karanténu, alebo je nariadená karanténa u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Na základe rozhovoru s pacientom s posúdením charakteru a intenzity príznakov lekár rozhodne o ďalšom postupe:

1. osoba nevyžaduje osobné klinické vyšetrenie na ambulancii.

Lekár odporúča liečbu telefonicky, ak je to potrebné, predpisuje e-recepty a odporúča pacientovi telefonicky kontaktovať ambulanciu v prípade zhoršenia zdravotného stavu a prípadne aktívne telefonuje a monitoruje zdravotný stav.

2. Osoba vyžaduje osobné klinické vyšetrenie a lekár pozýva na vyšetrenie do ambulancie mimo bežných ordinačných hodín.

Ďakujem za porozumenie a pomoc.

Dr.Krchová