VÁŽENÍ PACIENTI !

Zakazuje sa návšteva ambulancie MUDr. Emílie Čičkovej bez predošlého telefonického zavolania ak:

1. Ak máte niektorý z príznakov COVID-19 ako celková únava, slabosť, suchý dráždivý kašeľ, zvýšená teplota, bolesti hlavy a kĺbov, hnačka či náhla strata čuchu a chuti.

2. Ak ste boli v kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou.

3. Ak ste sa vrátili zo zahraničia.

4. Ak ste v karanténe.

Telefonický kontakt : 041/4391119

MUDr. Emília Čičková