Vážení rodičia,

od pondelka 01.03.2021 po 14 dňovej karanténe bude Materská Škola v Klubine opäť v prevádzke

pre všetky deti. Podmienkou však naďalej ostáva, aby aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktorý žije v spoločnej domácnosti bol pretestovaný a negatívny na COVID 19. Negatívne testy budú mať platnosť 7 dní, potom sa treba znova pretestovať. Pri príchode v prvý deň, zákonný zástupca odovzdá ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“, ktoré sa  nachádza v prílohe.

Do priestorov MŠ môže vstúpiť len osoba s platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní!

Ďakujeme za pochopenie.

Dokument česté vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu: