Vážení občania,

Obec Klubina Vám oznamuje, že v súvislosti  s Uznesením vlády SR zo dňa 31.12.2020  ako aj z dôvodu aktuálnych  epidemiologických opatrení bude Obecný úrad a jeho úseky  t.j.  aj  stavebný úrad  pre verejnosť až do odvolania ZATVORENÝ.

UPOZORŇUJEME občanov,  že zákaz vychádzania sa vzťahuje aj na návštevu obecného úradu,  z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste v týchto dňoch nenavštevovali úrad a v prípade nevyhnutnosti komunikovali s pracovníkmi úradu telefonicky na 041/4395123, e-mailom na:  obec@klubina.sk, alebo elektronicky cez portál: www.slovensko.sk  

Vybavovanie agendy je zabezpečené tak, že zamestnanci budú pracovať v obmedzenom režime, kontaktovať ich môžete telefonicky, elektronickou formou alebo písomne.

Kontakty:

Obecný úrad – 041/4395123, e-mail: obec@klubina.sk

Starostka obce –Mgr. Božena Poliačková, 0918562896, e-mail: starosta@klubina.sk

Úradné záležitosti si môžete aj naďalej vybaviť:                                                                                      

  • poštou (vrátane poštovej schránky pred úradom)
  • telefonicky
  • alebo elektronicky cez portál: www.slovensko.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Božena Poliačková, v.r. starostka obce

Zároveň žiadame obyvateľov obce, aby pristupovali k danej situácii so zodpovedajúcou vážnosťou, konali s  rozvahou a správali sa racionálne.