Dôležitý oznam

V súvislosti so šírením koronavírusu a na základe spoločného stretnutia primátora mesta a starostov obcí zo dňa 12.03.2020, ktorého predmetom bolo i riešenie opatrení ako predchádzať šíreniu nákazy vírusom COVID-19, boli dohodnuté spoločné postupy jednotlivých samospráv.

Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby riešili len to, čo je naozaj nevyhnutné a dôležité! Zároveň žiadame obyvateľov obce Klubina, ale najmä obyvateľov z iných miest a obcí nachádzajúcich sa na území obce Klubina o dôslednejšie dodržiavanie karanténnych opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Ich dodržiavanie je v záujme ochrany Vášho zdravia ako aj zdravia ostatných. Správajme sa zodpovedne!!!

Vážení klienti
Od pondelka 16.03.2020 na dobu 14 dní t.j. do 29.03.2020 bude Obecný úrad v Klubine fungovať v režime nestránkového dňa, to znamená, že hlavný vchod do priestorov budovy bude uzamknutý.
Zvážte preto prosím potrebu návštevy Obecného úradu v Klubine, lebo väčšina agendy sa dá vybaviť aj telefonicky, alebo elektronickou poštou cez www.slovensko.sk alebo cez e-mail: starosta@klubina.sk, alebo ou.klubina@gmail.com.

Telefonické kontakty:
Sekretariát obecného úradu: 041 4395123
Starostka obce: 0918 562 896