Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 u dvoch zamestnankýň zo ZŠ s MŠ Klubina bude  Základná  škola s materskou školou v Klubine

od zajtra 12. 02.2021 až do odvolania zatvorená  z dôvodu rozhodnutia 

Obce Klubina – Zriaďovateľa  ZŠ s MŠ Klubina 157, aby sa tak zabránilo šíreniu  respiračného ochorenia COVID-19

 Dôrazne Vás žiadam, aby ste Vaše deti, ktoré navštevovali MŠ tento týždeň nechali zatiaľ v domácej karanténe a nepúšťali ich von až do usmernenia RÚVZ.

Žiaci  Základnej školy budú mať od 15.02.2021 do 21.02.2021 jarné prázdniny.

Následne od pondelka t.j. 22.02.2021 budú žiaci 1-4. ročníka Základnej školy pokračovať dištančnou formou štúdia  

Mgr. Božena Poliačková                                                                                             starostka obce