Spoločnosť SEVAK a.s. oznamuje svojím odberateľom, že od 29.01.2024 prebieha v obci Klubina mimoriadny odpočet vody.

Žiadame obyvateľov, aby sprístupnili povereným pracovníkom spoločnosti SEVAK a.s. vstup k vodomerom (pivnica, vodomerná šachta).                     

Stav vodomera sa môže nahlásiť aj telefonicky, SMS alebo MMS správou (meno, priezvisko, súpisné číslo, stav vodomera).

Telefónne čísla, na ktoré sa môže nahlásiť stav vodomera:

0907 672 119 – p. Štrba

0944 532 431 – p. Šustek