Oznamujeme, že v našej obci bude dňa 06.09.2022 /utorok/ v čase od 07:30 do 16:30 hod., prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.