Oznamujeme že, dňa 29.10.2021 /piatok/ od 07:30 do 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta so súpisným číslom: 71, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 112, 118, 119, 168, 176, 181, 221.