Oznamujeme že, dňa 07.12.2021 /utorok/ od 07:30 do 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta so súpisným číslom: 100, 104, 105, 107, 108, 113, 114, 122, 123, 128, 132, 143, 148, 150, 156, 158, 160, 162, 170, 171.