Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Klubina oznamuje, že mala ku dňu vyhlásenia volieb 551 obyvateľov.

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Klubina vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je 100 podpisov /príloha zákona č. 180/2014 Z. z.V Klubine, 8.8.2018