Mons. Ladislav Stromček, prvý generálny vikár Žilinskej diecézy, zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 14. decembra 2021 v 62. roku života a v 34. roku kňazstva.
Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, v piatok 17. decembra 2021 o 11.00 h vo Farskom kostole sv. apoštola Bartolomeja v Čadci iba v kruhu najbližšej rodiny. Pochovaný bude pri kostole v Čadci.

Zároveň prosíme kňazov i veriacich, ktorí by sa radi zúčastnili rozlúčky s Mons. Stromčekom v areáli kostola o ohľaduplnosť a o dodržiavanie všetkých aktuálnych protipandemických opatrení .