Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:  p. Eva Vlčková

Telefónne číslo: 0948 397 733, e-mail: vlckova.evka1@gmail.com

Kandidátne listiny sa doručujú počas úradných hodín Obecného úradu v Klubine:
Pondelok:     07.00 hod – 15.00 hod
Utorok:         07.00 hod – 15.00 hod
Streda:         07.00 hod – 17.00 hod Štvrtok:        07.00 hod – 15.00 hod
Piatok:          07.00 hod – 13.00 hod

Posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 počas úradných hodín obecného úradu od 07.00 hod. do 15.00 hod.. V čase od 15.00 hod. do 24.00 hod. dňa 30.8.2022 zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Eve Vlčkovej na adrese trvalého pobytu Klubina č. 156.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Upozorňujeme: Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky so zapisovateľkou miestnej volebnej komisie, nakoľko zapisovateľka miestnej volebnej komisie nie je zamestnankyňou obce.