Vážení spoluobčania,

vzhľadom na neúnosnú situáciu spôsobenú energetickou krízou, vysokou mierou inflácie, prijímaním zákonov a nariadení Vlády Slovenskej republiky, ktoré majú veľký vplyv na rozvrat financií samospráv, sa mestá a obce naprieč celým Slovenskom rozhodli vstúpiť do ostrého štrajku formou protestného zhromaždenia obyvateľov priamo v hlavnom meste v Bratislave.

Protestným zhromaždením, chceme vyjadriť nespokojnosť so súčasnou vládou SR, ktorá dlhodobo prijíma rozhodnutia v neprospech miest a obcí, ignoruje a nerieši konkrétne požiadavky samospráv, ktoré nie sú spôsobené ich činnosťou.

Riešenie vzniknutej situácie je výsostne v rukách vlády, ktorá svojou nečinnosťou a mnohokrát nekompetentnosťou privádza k zastavovaniu bežného života ľudí v mestách a obciach. Neúnosné navýšenie cien energií, ktoré zasiahlo náš každodenný život sa bez zásahu štátu riešiť nedá. Členovia vlády nereagujú na prosby a požiadavky zo strany primátorov a starostov, ktorí zastupujú všetkých obyvateľov, preto chceme spoločne s vami v stredu 22.02.2023 vyzvať predstaviteľov moci v štáte, aby okamžite prestali politikárčiť a venovali sa problémom ľudí, ktorí im udelili mandát na ich zastupovanie.

K prinúteniu kompetentných, aby začali riešiť problémy svojich občanov, je potrebná aj vaša účasť, preto sa na vás obraciame, aby ste sa spoločne s nami zúčastnili tohto protestu v stredu 22.02. 2023 priamo v Bratislave.

Obec Klubina zabezpečila autobus spolu s obcou Radôstkou.

Prosíme vás, kto má záujem o účasť na tomto verejnom proteste, aby ste sa do pondelka 20.02.2023 nahlásil na sekretariáte starostky obce Klubina a to osobne, alebo telefonicky na tel. čísle 0414395 123, mobil: 0918 562 896, resp. mailom na adresu: starosta@klubina.sk

Poďme spoločne bojovať za nás všetkých.